Productes

Innovació i competitivitat

Grupal Art, S.L. produeix una extensa gama d’aliatges d’alumini segons la normativa europea UNE-EN:1706. També es realitzen aliatges especials que compleixen especificacions internes requerides per clients de sectors determinats, com automoció, nàutica, etcètera.

 

Com a matèria primera s’utilitzen subproductes d’alumini acuradament seleccionats i amb un previ i estricte control d’homologació de proveïdors per tal de garantir al màxim la qualitat del producte final.

 

El producte es serveix en piles empaquetades amb diferents números de lingots (segons demanda de cada client),  perfectament identificades mitjançant unes etiquetes normalitzades i homologades, i marcatges de pintura segons especificacions de cada client.

 

La majoria dels equips de producció han estat desenvolupats per la pròpia empresa en un continu esforç d’innovació, atorgant-nos un plus de competitivitat en el sector.