La nostra empresa

Tecnologia innovadora de fusió i refinat

Aquesta empresa s’abasteix de tota classe de subproductes d’alumini i, mitjançant l’aplicació de les tecnologies més innovadores de fusió i refinat, i una activitat industrial respectuosa amb el medi ambient, s’obté el producte final: lingots d’alumini de segona fusió de diversos aliatges.
Disposa d’un equip humà amb una experiència de més

 

de 30 anys en el sector on l’objectiu sempre ha sigut la millora de la gestió i del procés productiu amb la fi de garantir un creixement empresarial sostenible.

 

Les actuals instal•lacions van ser inaugurades l’any 2001 i van suposar un salt important en el futur desenvolupament de l’empresa.

Política de qualitat

El nostre pilar central

Qualitat certificada

La nostra política de qualitat està enfocada a ser l’eix vertebrador de tot el sistema de gestió, englobant al mateix temps la política mediambiental dins d’un sistema de gestió integrat.

 

La satisfacció del client ens mou a innovar i a fixar una sèrie de valors i directrius per tal de millorar contínuament el nostre producte final, així com el servei ofert.

 

El nostre sistema d’assegurament de la qualitat es certifica segons la norma internacional ISO 9001:2008.

 

L’avaluació del mercat ens ha portat a adaptar els nostres productes des de la normativa espanyola a l’actual normativa de qualitat europea EN 1706:1998 – veure annexa -.

 

Equips d’anàlisi d’última generació ens permet fixar un elevat grau de qualitat en tots els productes que servim als nostres clients, ajustant-nos a les normes europees.

Productes

Innovació i competitivitat

Els nostres productes

Grupal Art, S.L. produeix una extensa gama d’aliatges d’alumini per la colada segons la normativa europea UNE – EN 1706. També es realitzen aliatges especials que compleixen especificacions internes requerides per clients de sectors determinats, com automoció, nàutica, etc…

 

Com a punt de partida s’utilitzen subproductes d’alumini com a matèria prima cuidadosament seleccionats i, amb un estricte control d’acceptació de proveïdors per garantir al màxim la qualitat del producte final.

 

El producte es serveix en piles empaquetades de 82 lingots, amb un pes mig de 8kg. per lingot,  perfectament identificades mitjançant una etiqueta normalitzada i homologada.

 

La majoria dels equips de producció han sigut desenvolupats per la pròpia empresa en un continuat esforç d’innovació, atorgant un plus de competitivitat en el sector.

Medi Ambient

Millora continua

La política mediambiental de l’empresa fixa l’estratègia en implantar una continua millora de la gestió i control dels processos productius que incorporen un sistema de llicències supeditat a la prevenció i al control integrat de la contaminació, auditories ambientals, així com una avaluació i comptabilitat efectiva en matèria de medi ambient.

 

La implantació de les directrius del programa BREF de la Unió Europea permet el menor impacte possible de la nostra activitat industrial sobre el medi ambient.

 

Grupal Art està donada d’alta en el Registre de Gestors de Residus de l’Agència de Residus de Catalunya per tal de reforçar el compliment dels seus compromisos mediambientals.

 

Una política de prevenció de riscos laborals adaptada a la política mediambiental vetlla per la salut de l’equip humà que treballa en aquesta empresa.

Contacte

Per qualsevol dubte contacta amb nosaltres

C/ Perdellot, nº 4 i nº 12
Pol. Ind. El Perdellot
08185 Lliçà de Vall / BARCELONA

Telèfons:

+34 93 844 51 87
+34 93 843 78 29

Fax:

+34 93 843 96 82

    Política de privacitat