Medi Ambient

Millora Continua

La política mediambiental de l’empresa fixa l’estratègia en implantar una continua millora de la gestió i control dels processos productius, que incorporen un sistema de llicències supeditat a la prevenció i al control integrat de la contaminació, auditories ambientals, així com una avaluació i comptabilitat efectiva en matèria de medi ambient. 

 

Una de les iniciatives més importants portada a terme, ha estat la instal·lació aïllada de plaques fotovoltaiques a una de les plantes, permetent a aquesta ser autosuficient, energèticament parlant i, conseqüentment, a més de l’estalvi econòmic que això suposa, disminueix el consum energètic global, cosa que afavoreix positivament al medi ambient.

 

Grupal Art està donada d’alta en el Registre de Gestors de Residus de l’Agència de Residus de Catalunya per tal de reforçar el compliment dels seus compromisos mediambientals reals i administratius. 

 

Una política de prevenció de riscos laborals adaptada a la política mediambiental vetlla per la salut de l’equip humà que treballa en aquesta empresa.

 

Estem treballant per a implementar les iniciatives necessàries per tal de complir amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que formen part de l’Agenda 2030.