Política de qualitat

El nostre pilar central

La nostra política de qualitat està enfocada a ser l’eix principal de tot el sistema de gestió englobant, al mateix temps, la política mediambiental dins d’un sistema de gestió integrat.

 

La satisfacció del client ens mou a innovar i a fixar una sèrie de valors i directrius per tal de millorar contínuament el nostre producte final, així com el servei ofert.

 

La implantació del Sistema d’Assegurament de la Qualitat està certificada segons la norma internacional ISO 9001:2015.

 

L’evolució del mercat ens ha portat a adaptar els nostres productes des de la normativa espanyola a l’actual normativa de qualitat europea UNE-EN 1706:2010.

 

Equips d’anàlisi d’última generació ens permeten donar un elevat grau de qualitat en tots els productes que servim als nostres clients, ajustant-nos a les normes europees i atenent els requisits específics de cada un d’ells.